Revize VYSOKÉHO NAPĚTÍ

Aby bylo možno provést revizi zařízení VN, je nutné nejdříve zařízení vypnout a zajistit.

Aby bylo možno provést revizi zařízení VN, je nutné nejdříve zařízení vypnout a zajistit. Na základě plné moci, vás zastoupíme v jednání o vypnutí vašeho zařízení s příslušným dodavatelem energie.

U revizí VN je velmi důležitá čistota VN zařízení. Při revizi převezmeme zajištěné pracoviště od dodavatele energie, provedeme kompletní vyčištění elektrického zařízení od prahu a nečistot, zkontrolujeme dotažení proudových cest v celém systému, zkontrolujeme nastavení ochran VN, předáme pracoviště dodavateli elektrické energie a zajistíme opětovné zapnutí, napíšeme a předáme vám revizní zprávu.