Revize elektroinstalace

Druhy revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů do 1000 V.

Druhy revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů do 1000 V

Výchozí revize elektro

Tato revize elektroinstalace nebo revize elektrorozvodů se musí provést u každé nové elektroinstalace. Výchozí revize elektroinstalace je jednou z podmínek pro úspěšnou kolaudaci objektu, vyžaduje stavební úřad. Touto revizí elektro se zjišťuje celkový stav nové elektroinstalace a jestli elektroinstalace je schopná bezpečného provozu. Pro nové odběrné místo, kde bude následně umístěn elektroměr, bude zapotřebí výchozí revize odběrného místa PRE, ČEZ nebo EON. Při předložení této výchozí revize elektro a Vaší přihlášky k odběrnému místu Vám bude osazen elektroměr. Výchozí revize a splnění připojovacích podmínek je nedílnou součástí při změně sazby nebo tarifu elektrické energie nebo dodavatele.

Periodická revize elektro

Tato revize elektroinstalace nebo revize elektrorozvodů se provádí dle normy ČSN 33 1500 viz. níže lhůty revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů do 1000 V. Revize elektroinstalace se nejčastěji provádějí po 5 letech. Periodickou revizí elektroinstalace se zjišťuje celkový stav elektroinstalace a elektrorozvodů. Při zhoršení stavu elektroinstalace a následné zjištění závad, které se musí odstranit, aby se zachoval bezpečný chod elektroinstalace a elektrorozvodů do budoucna a tím předešlo k úrazům elektrickým proudem.

Mimořádná revize elektro

Tyto revize elektroinstalace nebo revize elektrorozvodů se provádějí po úpravách nebo opravách nebo při mimořádných událostech v elektroinstalaci. Např: Po úderu blesku do objektu nebo vytopení vodou nebo požáru. Touto revizí elektro se zjišťuje celkový stav opravené elektroinstalace a jestli elektroinstalace je schopná bezpečného provozu.

Lhůty revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V:

Revize elektroinstalace a elektrorozvodů - podle prostředí

 • 1
  základní 5 let
 • 2
  normální 5 let
 • 3
  studené 3 roky
 • 4
  horké 3 roky
 • 5
  vlhké 3 roky
 • 6
  mokré 1 rok
 • 7
  se zvýšenou korozní agresivitou 3 roky
 • 8
  s extrémní korozní agresivitou 1 rok
 • 9
  prašné s prachem nehořlavým 3 roky
 • 10
  s otřesy 2 roky 2 roky
 • 11
  s biologickými škůdci 3 roky
 • 12
  pasivní s nebezpečím požárů 2 roky
 • 13
  pasivní s nebezpečím výbuchu 2 roky
 • 14
  venkovní 4 roky
 • 15
  pod přístřeškem 4 roky

Lhůty revize elektroinstalace a elektrorozvodů do 1000 V:

Revize elektroinstalace a elektrorozvodů - podle výskytu osob

 • 1
  prostory určené pro shromažďování více než 250 osob. (v kulturních nebo sportovních zařízeních, v obchodních domech a stanicích hromadné dopravy, apod.) 2 roky
 • 2
  zděné obytné a kancelářské budovy 5 let
 • 3
  rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení 3 roky
 • 4
  objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupeň hořlav. C2, C3 2 roky
 • 5
  pojízdné a převozné prostředky 1 rok
 • 6
  prozatímní zařízení staveniště 6 měsíců