Revize nouzového osvětlení

Provádíme kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení.

obecné informace a legislativa

Nouzové osvětlení je systém svítidel, která se samočinně rozsvítí při přerušení dodávky elektrické energie. Účelem nouzového osvětlení je zajištění bezpečného přerušení vykonávaných činností a opuštění prostor, ve kterých k výpadku elektrického proudu došlo. Nouzové osvětlení je dle platné legislativy (vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o požární prevenci) zařízením pro únik osob při požáru.

Rozsah elektro revize nouzového osvětlení

  • kontrola rozsvícení všech svítidel a značek při simulovaném výpadku normálního osvětlení
  • kontrola požadované doby svícení
  • kontrola stavu svítidel (poškození, čistota, absence)
  • kontrola funkčnosti indikačních signálek nebo indikačních přístrojů ke zjištění napájení při obnově dodávky elektrického proudu
  • u centrálních bateriových systémů kontrola správné činnosti monitorovacího systému