Elektro revize elektřiny

Provádíme revize na vyhrazených elektrických zařízeních do 35 kV bez nebezpečí výbuchu, dodavatelským způsobem.

O nás

Firma Elerek - Elektro revize Kočí byla založena v roce 1991. Od této doby provádí revize, instalace a údržbu vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským způsobem. Z montáží jsem plynule přešel do revizní činnosti, která je nyní hlavní zaměřením.

naše služby

Různé druhy revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů do 1000 V.
U revizí VN je důležitá čistota VN zařízení.

revize elektrických spotřebičů

Provádíme pravidelné revize elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2.

revize nouzového osvětlení

Ve smyslu § 7 ods. 3 a § 46 odst. 5 písm. a) Vyhlášky č. 246/2001 Sb. v souladu s ČSN EN 1838.
Revize hromosvodů LPS dle souboru norem ČSN EN 62 305 i podle staré ČSN 34 1390.

školení dle vyhlášky č. 50

Dvakrát za rok, na jaře a na podzim provádíme školení na vyhl. 50/78 Sb. tzv. "padesátku".

REFERENCE

Revize elektroinstalace v shopu čerpací stanice MOL Ostrov nad Ohří.

Revize elektroinstalace v shopu čerpací stanice MOL Ostrov nad Ohří.