naše služby

Revize, instalace a údržba elektrických zařízení. Příprava na zkoušky vyhl. 50/78Sb.

Revize elektroinstalace

Různé druhy revize elektroinstalace a revize elektrorozvodů do 1000 V.

Revize vysokého napětí

U revizí VN je důležitá čistota VN zařízení. Zastoupíme Vás v jednání s příslušným dodavatelem energie.

Revize elektrických spotřebičů

Provádíme pravidelné revize elektrických spotřebičů podle ČSN 33 1600 ed. 2.

Revize nouzového osvětlení

Ve smyslu § 7 ods. 3 a § 46 odst. 5 písm. a) Vyhlášky č. 246/2001 Sb. v souladu s ČSN EN 1838.

Revize hromosvodů

Revize hromosvodů LPS dle souboru norem ČSN EN 62 305 i podle staré ČSN 34 1390.

Školení dle vyhlášky č. 50

Dvakrát za rok, na jaře a na podzim provádíme školení na vyhl. 50/78 Sb. tzv. "padesátku".