REVIZE HROMOSVODŮ

Revize hromosvodů LPS dle souboru norem ČSN EN 62 305 i podle staré ČSN 34 1390.

Revize hromosvodů LPS dle souboru norem 

ČSN EN 62 305 i podle staré ČSN 34 1390. 


Co bylo napsáno o revizích elektroinstalace platí i pro revize hromosvodu podle ČSN 34 1390 i pro LPS podle souborů norem ČSN EN 62305 ed.2. Pro provedení revize podle souborů norem ČSN EN 62305 ed.2. musí být vypracována projektová dokumentace s výpočtem rizik. 

Výchozí revize hromosvodu

Tato revize hromosvodu se musí provést u každéno nového hromosvodu. Výchozí revize hromosvodu je jednou z podmínek pro úspěšnou kolaudaci objektu, vyžaduje stavební úřad.

Periodická revize hromosvodů

Tato revize hromosvodu se provádí dle normy ČSN 33 1500.

Lhůty revize hromosvodů:

Podle ČSN 34 1390 1x za 5 let

Podle ČSN EN 62 305

Kritické systémy

Úplná revize - 2 roky

Ostatní - 4 roky

Mimořádná revize hromosvodů

Tyto revize hromosvodu nebo revize e hromosvodů se provádějí po úpravách nebo opravách nebo při mimořádných událostech v systému LPS. Např: Po úderu blesku do objektu nebo zateplení střechy nebo domu. Touto revizí elektro se zjišťuje celkový stav opraveného hromosvodu a jestli hromosvod je schopný bezpečného provozu.